Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr PBW/34 3 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Edukacyjnego

Plan debata podczas warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Nałęczowie
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: strzelecko-drezdenecki oraz łosicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A., Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. , PREMET S.A., Dr.Auto Krystian Grądzki, FWZ electroman Spółka Cywilna , Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ZODIAK Zbigniew Ofman, BioControl Polska , Decerto , Innowacyjne Budownictwo Sp. z o.o., OpenDoor , Solali , Trojanów , Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH , NOVA – STAL Sp. z o.o., „JOLLY MED – INVEST” Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *