Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr HNX/42 4 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda dyskusja podczas seminarium obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Pomiar sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Treningi w Bielsku Białej
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Bydgoszcz oraz gołdapski

  Upoważnieni beneficjenci to: „NOVITA” S.A., „Agromet” Sp. z o.o. , Car-line, Myjnia samochodowa TAKO, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „Waldex” Sp. z o.o. , SGT S.A. , Arso Polański Sp. z o.o., CONSBUD Małgorzata Dźwierzyńska, Janinex Janina Pajda, KP PROJEKT Grażyna Sieńkowska, SAILMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, zjedz24.pl , JT MEBEL Sp. z o.o., MGGP Aero Sp. z o.o., Aquanet S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *