Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr TIJK/81 3 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Spójności

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Ocena jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Wykłady w Katowicach
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sochaczewski oraz pruszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp.z o.o., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Gliwice S.A., Bas s.c. Elżbieta Kucharska, Ryszard Kucharski, CarBlo Sp. z o.o., Śląska Telewizja Kablowa Rybnik Sp. z o.o. , „ISOLUTIONS” Krzysztof Jaciw, Paweł Szewczyk Spółka Jawna, Alfa-tex Sp. z o.o., Erontrans – Agencja Celna Sp. z o.o., Key2vacation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Milmex Systemy Komputerowe Sp.z o.o, Progmedia Piotr Michał Partyka, Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles – Robert Andre, Invest Remex , ZPC Flis Spółka Jawna, Zakład Produkcyjno – Handlowy Ryszard Franciszek Wodowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *