Międzynarodowe treningi z biznesu

 • Ewaluacja PO IG 2009
 • Foresight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku
 • incuBITNETable – Instytut preinkubacji i komercjalizacji przedsięwzięć opartych na technologiach sektora Internet/Mobile – warsztaty interpersonalne
 • innowacyjne e-usługi przetwarzania mowy firmy VOICE LAB: e-odszumianie, e- rozpoznawanie (zamiana mowy na tekst), e-formularz głosowy, podyktujSMS, e-informacje dla osób niepełnosprawnych – szkolenia z obslugi klienta i firmowe szkolenia interpersonalne
 • InSilesiapl – pierwszy śląski NewsWire – treningi z zarządzania projektem
 • Warsztaty Sprzedażowe – treningi z komunikacji i bezpłatne szkolenia z przywództwa
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec
 • cyfrowa platforma publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia z konfliktów
 • mobilny serwisu oferujący tworzenie i udostępniania zdigitalizowanych zasobów bajek dla dzieci – treningi z zarządzania czasem
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • Lubuskie e-trójmiasto – wykonanie szczegółowego portalu lokalizacyjno-informacyjnego dot lubuskiego trójmiasta – treningi z konfliktów
 • NOWA FORMA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PARTNERAMI BIZNESOWYMI FIRMY RETECH
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z przywództwa
 • Nowy wzór użytkowy urządzenia lakierniczego z indukcyjnym transferem ciepła – warsztaty z delegowania
 • OPTOLAB – reorganizacja bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej – treningi HR
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Planowanie dynamizacji firmy AMC program Tomasz Morawiec, Józef Żurawski spółka jawna poprzez import – szkolenia z zarządzania czasem
 • Portal cyfrowy dla poszukujących i oferujących usługi w zakresie serwisów technicznych z możliwością zlecania i administrowania zgłoszeń awaryjnych – treningi interpersonalne
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Profit z importu – PPHU Profit – szkolenia z przywództwa
 • Przeprowadzenie badań i uruchomienie do produkcji modernizacyjnej Kompaktowej Maszyny Rozdzielczej – warsztaty z przywództwa
 • Rozpoczęcie działalności importowej przez firmę INVESTLAND SP Z OO
 • Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna procedura – szkolenia z delegowania
 • skok technologiczny importu spółki PW systemS SC
 • rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Acuarius Consulting – szkolenia zamkniete
 • unowocześnienie firmy CP Energia poprzez opracowanie planu ekspansji importu gazu LNG
 • wzmocnienie strategii działania firmy SERPOL COSMETICS poprzez eksport produktów w kierunku rynków UE – szkolenia z zarządzania projektem
 • rozwój spółki poprzez wejście na rynek NewConnect
 • Sieć współpracy inwestorów i przedsiębiorców sektora MSP „Łowcy Biznesu” – treningi miekkie
 • Techbaza – dane sprzętu RTV i AGD w Twoim komputerze
 • Umowa realizuje cel – model generowania umów on-line – treningi z zarządzania projektem
 • Usprawnienie współpracy pomiędzy partnerami poprzez uruchomienie platformy B2B – treningi handlowe
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej poprzez rejestrację wzorów przemysłowych grzejników i grzałek jako element konkurencyjności firmy Terma Technologie Sp z oo na rynku wspólnotowym
 • WebeParntners – model Zarządzający systemami Partnerskimi – warsztaty HR
 • Wniosek o dofinansowanie przygotowania koncepcji dynamizacji importu w ramach I Etapu działania 61 Paszport do importu, polska gospodarka na rynku międzynarodowym systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – warsztaty handlowe
 • Wykorzystanie najnowszych technik teleinformatycznych do monitorowania obiektów stałych i ruchomych
 • Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach – warsztaty z przywództwa
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej GALD poprzez wzmocnienie wielkości importu i promocji – treningi firmowe
 • nabycie i uruchomienie narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy Moto Budrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z otoczeniem systemowym
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia handlowe
 • Zwiększanie dynamiki intensyfikacji firmy INFOprojektS SA poprzez import innowacyjnych rozwiązań – warsztaty sprzedażowe}
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *