Pomoc pieniężna na treningi biznesowe


Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Edukacyjny” do zaawansowanego etapu dostały się poniższe projekty:

 • wypracowanie internetowego środowiska wpierającego zarządzanie planami zgodnie z metodyką PRINCE2 – warsztaty HR
 • zbudowanie kompleksowego modelu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – treningi z delegowania
 • Szkolenia Dla Sprzedawców – treningi z zarządzania projektem
 • zbudowanie platformy cyfrowej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących innowacyjne plany – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie portalu zdalnego stanowiącego platformę dla modelu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie serwisu zdalnego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – treningi z kreatywności
 • wypracowanie zautomatyzowanego procesu B2B w zakresie obsługi umów serwisowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • przyrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARCHIPELAG POPRZEZ SKOK TECHNOLOGICZNY importu-ETAP I – szkolenia pracownicze
 • zoptymalizowane procesy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – warsztaty z asertywności
 • audiomat-elektroniczne centrum branży dźwiękowej – szkolenia z komunikacji
 • weryfikacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez wdrożenie nowoczesnego projektu NET-S B2B – warsztaty miekkie
 • Bioaktywacja siarki odpadowej na potrzeby rekultywacji i nawożenia gleb – treningi z kreatywności
 • Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – szkolenia firmowe
 • Budowa nowego zakładu produkcyjnego oraz nabycie wysokomodernizacyjnej technologii przez Curtis Healthcare Sp z o o – szkolenia z przywództwa
 • Doradztwo przygotowujące przedsiębiorcę do pozyskania inwestorów zewnętrznych – szkolenia pracownicze
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 programu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – szkolenia z konfliktów
 • Ekspansja firmy Dako Art na rynki zagraniczne źródłem progresu pozycji konkurencyjnej firmy – szkolenia miekkie
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *