Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr BXN/88 6 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Analiza sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sale konferencyjne Kursy w Lodzi
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Skierniewice oraz starogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: SKLEPIK SZKOLNY JUSZCZAK ZOFIA, Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. , Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A., , Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lęborku , Centrum Badawczo Wdrożeniowe UNITEX , Ekoplon S.A., INFOGEA , Krynicki Recykling , TAS , „KAJ” STANISŁAW KAJDY , Kaprin sp. z o.o., Mostostal Konin Sp. z o.o., Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Henryk Zielonka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *