Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr LDIJ/68 9 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie panelu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Weryfikacja skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sale konferencyjne Wykłady w Zakopanem
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie omówiony pod kątem wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zamość oraz bartoszycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Zhenlong Present Co. Ltd., „DOMAR PLUS” S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego BACUTIL Sp. z o.o., ChemEnergia, Wacław Korzeniowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Anet Sp. z o.o., Convert Paper Spółka Komandytowo-Akcyjna, GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, MATERIO Marcin Ziober, Personal Skills , VERTIS.PL INTERNETOWE LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE B.MAKAR, P.ZMYSŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Eurovita sp. z o.o., DEKOR Media Sp. z o.o., Sergiusz Nowak, Paweł Polakowski prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą „Studio Reklamy Avatar s.c.”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *