Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr GAIJ/27 4 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Program dyskusja w czasie warsztatu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Łodzi
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja miedzi
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: głogowski oraz gliwicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A., SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A. (d. n. Fabryka Materiałów i Wyrobów Ściernych „Korund” S.A. w Kole), Przedsiębiorstwo – „BUDKUS” S.A., Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKATOR , Pan Roman Werpachowski , ALEKIEDY.PL spółka z o. o., Emess , Gamelion Studios Sp. z o.o., P.P.H.U. Stropex Sp. Jawna Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, RED POINTS , Wojas , Krispol Sp. z o.o., Pol-Stal Sp. z o.o., Barłomiej Kasprzak Anna Łygas-Kasprzak prowadzący działaność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PERFEKT-DENT s.c.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *