Scenki szkoleniowe – zalecenia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na kursie Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe zaleca się poniższe tezy do egzaminu:

 • zabawa kreatywna : „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka” oraz „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146”
 • gra zespołowa : „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim” i „Termiczne pory roku w Polsce”
 • gra zespołowa – „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej” i Korporacyjne Gry Szkoleniowe Stosowane Dla Pracowników oraz „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego”
 • symulacja edukacyjna – „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w środowisku wiejskim na modelu gminy Łubowa” i „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”
 • zabawa decyzyjna : „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady” oraz „Ukraina przemiany polityczne i społeczne od II wojny światowej do Pomarańczowej Rewolucji”
 • zabawa kreatywna : „Pojęcie piękna u autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych” oraz „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na modelu Rosji”
 • symulacja edukacyjna : „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na danych źródłowych z utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).” oraz „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)”
 • gra edukacyjna : „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy” oraz „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym”
 • zabawa lingwistyczna – „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce” oraz „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza”
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *