Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr XTH/26 1 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Funduszu Społecznego

Porządek dyskusja podczas spotkania przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Warszawie
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: przasnyski oraz strzelecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A., WOLF II SŁUŻBA OCHRONY , Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” , AutoGuard , EVER , Gamelion Studios Sp. z o.o., OZE 11 , Pleneria spółka komandytowa, Zakłądy Urządzeń Kotłowych Stąporków , Autopart S.A., Unikkon Integral Sp. z o.o., Polskie Centrum Marketingowe

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *