Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr MYD/19 5 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Analiza stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Katowicach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz policki

  Upoważnieni beneficjenci to: Marcin Plawecki Firma Handlowo – Uslugowa „GOSPODA ZBÓJNICKA”, „KOUDUS” Sp. z o.o. (p.n. Land O”Lakes S.A.) , „EKOCERAMIKA” Sp. z o.o., myjnie ręczna reda, PILSAT S.A. , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Sp. z o.o. , Business Acceleration Center BAC Sp. z o.o., DAILY GROUP Sp. z o.o. , General Electric Company Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub GE), Masterprint XL , SOLARIS LASER , Videoszkolenia.pl , INTER WIDEX Wiesław Mierzejewski, DEKOR-Publidecor , Sport Medica

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *