Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr KGL/31 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Bałtyckiego Programu Spójności

Harmonogram debata podczas panelu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Audyt jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Szkolenia w Łodzi
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żyrardowski oraz wodzisławski

  Upoważnieni beneficjenci to: ZAKŁADY SAMOCHODOWE „JELCZ” S.A. ZASADA GROUP, PIRCh Naftobudowa Holding S.A., Zakłady Płyt Pilśniowych S.A., Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Dukat-Styl-Studio, Śląska Telewizja Kablowa Świętochłowice Sp. z o.o. , „HealthMedia Ławniczak,Mączyński,Szczepaniak,Świderski Spółka Jawna”, ATF Rehabilitacja Ortopedia Medycyna Tomasz Cieslik, E-PROHUMANITY , JT MEBEL Sp. z o.o., MSP POLSKA , PM Partner , TRO MEDIA Marcin Misztal, FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, OCPL SYSYTEMS MICHAŁ SOBOTKIEWICZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *