Scenki szkoleniowe – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Potwierdzamy że na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne dopuszcza się tu przedstawione problemy do superwizji końcowej:

 • gra komunikacyjna – „Sacrum i profanum w mitologii Słowian” i „Celtowie – nauczyciele Rzymian”
 • gra decyzyjna – „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku” i „Turystyka jako środek dialogu pomiędzy krajami wschodu i zachodu na studium przypadku Powiatu Gnieźnieńskiego”
 • symulacja zespołowa – „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa” oraz Gry Symulacyjne i „Jest w ludzie siła niespożyta…’ Młodopolski obraz wsi w twórczości Jana Kasprowicza”
 • symulacja menedżerska – „Weryfikacja mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności” oraz „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych”
 • symulacja lingwistyczna : „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.” oraz „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
 • gra decyzyjna : „Kultura i tradycja w skupiskach ludności ukraińskiej na Warmii i Mazurach” oraz „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów pisarzy emigracyjnych”
 • symulacja słownikowa – „Ksiażka jako najszlachetniejsza forma dialogu. Polska literatura współczesna w Niemczech po 1918 r.” oraz „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej”
 • gra decyzyjna : „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi” i „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów”
 • zabawa biznesowa : „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ” oraz „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej”
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *