Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr XKK/55 8 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Pomocowego

Porządek debata podczas spotkania obejmie następujące grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Pomiar efektywności implementacji celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Kursy w Łodzi
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja materaców
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rycki oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych S.A., Zakłady Płyt Pilśniowych S.A., Kompleksowe roboty ziemne, PHU TV Kablowa „Zatorze-Starówka” S.C. , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AZART” Sp. z o.o. , ADM Consulting Group Skrocki, Pawelec, Nalaskowski Spółka Jawna, Egap sp. z o.o., Haygrove Poland Sp. z o.o., Lingaro Sp. z o.o., Storio sp. z o.o., zjedz24.pl , KTM TELEKOM Trzop Krzysztof, NORSYS sp. z o.o., Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-Cam)

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *