Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr EEC/78 9 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Pomiar skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Treningi w Beskidach
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Wychowanie przedszkolne
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świebodziński oraz rzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Goleniowskie Fabryki Mebli Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A., Zakład Urządzeń Technicznych Sp. z o.o., Cieślik Tadeusz, „STANSAT” mgr inż. Stanisław Grzesik, „BAŁ-SAT” Spółka Cywilna , Academio sp. z o.o., FACTORY POLSKA , GATE7 , P.P.H.U. STAL – MET Sawicz Ryszard, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE , Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne , BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech. Kazimierz Sielski, WODAMEX Sp. z o.o., PLAST SERVICE PACK

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *