Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr FYD/79 7 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas konferencji obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Kursy w Szczyrku
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja cementu
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przeładunek towarów
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: golubsko-dobrzyński oraz włoszczowski

  Upoważnieni beneficjenci to: ” BOGMAR” GRZYB MARIUSZ, Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal S.A., Firma Usługowa Artur Wachnik Autoalarmy, SIR-COM Wywóz Nieczystości, „BEJ” Sp. z o.o. , Tomaszowska Telewizja Kablowa, Sp. z o.o. , ATF Rehabilitacja Ortopedia Medycyna Tomasz Cieslik, Curtis Healthcare Sp. z o. o., GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA , Nowak Michał PKB Info, Robert Majkut Design (RMD), Zelnar Zakład Narzędziowy Sp. z o.o., ED-Pro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, Ryszard Pastuszka, Grzegorz Pastuszka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-„MIKRO” , Chromapress

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *