Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr MFN/38 6 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie warsztatu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele NaSzkolenia Integracyjne
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zgierski oraz gliwicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Kombinat Cementowo-Wapienniczy „WARTA” S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., AUTO-GAZ Krzysztof Giemza, Wojskowy RZK-B, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego , „HABA-BETON Johann Bartlechner” , 4Business Spółka z ograniczną odpowiedzialnością, E-DAY Sp. z.o.o. , INEA S.A., MOTO-HURT , PH PODHALE Sp. z o.o., WINBERG , LAUDE.PL , ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK, Polski Dom Weselny Szymańska Maria

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *