Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr NTW/82 1 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Oświatowego

Program dyskusja podczas warsztatu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek Konferencyjny Na Treningi Z Zarządzania
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Skierniewice oraz obornicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne – Spółka z o.o. w Inowrocławiu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BESSA Sp. z o.o. , ZARAT S.A., Art-Medica Sklep ortopedyczno-medyczny s.c., Lubuska Telewizja Przewodowa „LUB-SAT” sp. z o.o., Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” , BARTEX , DEV-TOM Tomasz Wojnarowski, INEA S.A., Łódzka Jednostka Badawcza EPAR , Slican , ZACHARZEWSKA FLIS PIĘTA AG TEST HR SPÓŁKA JAWNA, LAUDE.PL , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, GRAHAMKA” Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *